Kallelse Extra Årsmöte 6/6 kl.18 Klinta

”/”

Kallelse

till extra årsmöte 240606 kl.18.00

Härmed kallas Dansklubben Dream Teams medlemmar till klubbens extra årsmöte torsdagen

6 juni kl.18.00 på Klinta IP.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Extra årsmötet ska endast behandla 10 inkomna motioner från medlemmar och 2 förslag från styrelsen, där medlems motion och förslag från styrelsen berör stadgeändring.

”/” Ditt deltagande är viktigt för klubben,

Välkomna!