Medlemskap 

Alla personer som vill stödja klubbens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, dansens värdegrund eller på annat sätt skada klubbens intressen. 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller ett kalenderår vid inbetald medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas senast 31 januari innevarande kalenderår för att få rösta på årsmötet. Man kan i alla andra anseenden naturligtvis bli medlem när som helst under året. 

Uppge namn och 10-siffrigt personnummer vid betalning.

Medlemskap är ett krav för att delta på våra kurser och träningsdanser. 

Klubben använder personuppgifter i medlemsregistret. För att säkerställa betalning av medlems- och kursavgifter använder vi personnummer. Vi rapporterar personuppgifter till Sisu (Svenska idrottsrörelsen Studieförbund)/Idrott-online och Svenska Danssportförbundet. Detta görs för att få bidrag till att utveckal vår verksamhet, utbilda klubbens ledare samt stärka danssporten i Sverige.