Klubben

Dansklubben Dreamteam är en ideellt arbetande förening som bildades 1992. Klubben är medlem i Svenska Danssportförbundet och har ca 300 medlemmar.

En del av vår målsättning är att lära vuxna dansa bugg och foxtrot och ha roligt tillsammans, samt sprida den glädje och fina gemenskap som finns i den sociala dansen, oberoende av hur länge man dansat. Visa att dansen är en mycket trevlig och rolig motionsform, som gör gott både för kropp och själ. I vår verksamhet bedriver vi inte dans i tävlingsform, utan endast i motionsform.

Klubben bedriver i huvudsak buggkurser och motionsdans för vuxna. Ibland även kurser i foxtrot, se kursprogram. Kurserna består av nio lektioner per termin, där varje lektion är 1,5 timme minus ca 10 minuters vatten- och fruktpaus. Vår kursverksamheten är förlagd till söndagar, mellan kl. 11.30 och 15.00 i Carlforska Gymnasiet/ Kristiansborgshallen/aerobic och Lilla hallen.

Dansar och motionerar gör vi på onsdagar på vår träningsdanskväll mellan kl.19:00-21:00 i Aerobichallen och kl.19.00-20.30 i Lilla Hallen.

Klubben har som mål att anordna minst en dansfest per termin, där naturligtvis dansen är det viktigaste. Självklart ingår även mat, fin social gemenskap och en härlig stämning på festprogrammet!

Vi vill genom klubben sprida information till alla nya socialdansare om alla trevliga dansställen, både i och utanför länet. Sommardanserna på Djäkneberget, Oskars Loge, Barva med flera ställen, brukar besökas flitigt av många medlemmar i klubben. Klubben har även arrangerat onsdags danser på Djäkneberget.

Har du tips, idéer, frågor eller synpunkter på vår verksamhet? Då är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Hör gärna av dig! Vi behöver fler idéer och förslag.