Kurser

Allmänt om våra kurser

Klubbens kursprogram vänder sig till vuxna vilket innebär att lägst 18 år är ett krav för deltagande. För allas trevnad och för bästa kurskvalité eftersträvar vi att få lika många ”förare som följare” bland våra kursdeltagare. För att vi också ska kunna hålla en god kurskvalité är antalet kursdeltagare begränsat på samtliga buggkurser, till max 25 par. I foxtrotkursen kan vi ta emot några fler par.

Vi anser att det absolut bästa sättet att lära sig dans är att man under inlärningen dansar med flera olika danspartner. Under våra kurserlektioner byter vi ofta danspartner, vilket är ett av den sociala dansens kännetecken.

Föranmälan via telefon är obligatorisk till samtliga kurser. Föranmälan kan endast göras till klubbens kursansvarig.

Samtliga kurser leds av två huvudtränare som i sitt team har ett antal hjälptränare. Under kurserna är hjälptränarna med och dansar och lär ut, de är huvudtränarnas förlängda arm. Detta för att kursen ska hålla en så hög kvalité som möjligt och minska väntetiden för kursdeltagarna att få hjälp.

Klubbens buggkurser är uppdelade i fyra steg, bugg 1 t.o.m bugg 4. Varje kurstillfälle i bugg är 1,5 tim och vi har 9 kurstillfällen. Vi har räknat med en paus på max 10 min i varje lektion vilket ger en sammanlagd kurstid på 12 timmar.

Då lektion pågår ska endast tränare och de som deltar i den aktuella kursen vistas i danslokalen.

Våra kurser hålls i Kristiansborgshallen/aerobichallen och Lilla hallen där vi dansar på ett fint parkettgolv och plastgolv som kräver speciella inneskor. Det är inte tillåtet att använda uteskor i danslokalerna