Träningsdansens spelram Lilla hallen

1.    Musiken ska gå i fyra fjärdedelstakt (4/4), även kallat fyrtakt.

2.    Spellistan ska ha en och en halv timmes speltid i Lilla hallen.

3.    Spellistan ska bestå av tydliga, taktfasta bugglåtar.

4.Första delen av kursterminen, lektion 1-5, får låtarna ligga på max 130 Bpm.

6.    Efter lektion 5 får max 3 låtar ligga på max 140 Bpm. 

7.Låtarna ska placeras jämt fördelade på listan. 

 8.Bugglåtarna ska ligga mellan 110-140 Bpm. Inom detta område ska det vara en bra spridning av takten på låtarna.