Vett och etikett

på dansgolvet.

Det finns både grundläggande och osynliga regler på det sociala dansgolvet. På vissa ställen i vårt avlånga land räknas ”En dans” som två låtar, medans på andra ställen räknas ”En dans” som fyra låtar, två bugg och två fox.

På alla dansställen gäller dock att dansriktningen är motsols och för den som inte håller sig till detta blir konsekvensen väldigt många ovänner på kort tid.

I Norrland är det skylten som styr när det är förarnas respektive följarnas dans. Efter 3 danser växlar det.

I vissa delar av södra sverige, Halland, Småland och Skåne så är det klockan som styr växlingen mellan förarnas och följarnas dans. Efter en halvtimme växlar det. 

Det finns också dansställen som går efter veckonummer vad gäller växlingen mellan förarnas och följarnas.