Dansfester

Vår- och höst dansfest

Klubben har en lång och fin tradition vad gäller att anordna dansfester för klubbens medlemmar. Traditionen är att ordna en dansfest efter varje kurs- och terminsavslutning. Höstterminens kursavslutningsfest hålls i  november eller december.

Vad gäller vårterminen kursavslutningsfest hålls under april månad. På våra dansfester serveras mat och kaffe. Entrébiljett (Danskort) köper medlemmen genom att betala in till klubbens Postgirokonto eller Swishnummer.

Våra dansfester brukar av tradition locka många danssugna medlemmar, både gamla och nya. Alla som gillar dans och som går på våra kurser ser fram mot tillfällen då man kan och får möjlighet praktisera sina danskunskaper och umgås under trevliga former. Se bilder från tidigare fester i vårt fotogalleri.

Det inträffar också ibland att det arrangeras dansfester i Västerås, av andra än oss, där vi rekommenderar våra medlemmar att medverka då vi vet att det blir en trevlig och dansant fest.