Övriga funktionärer

Thomas RehnRevisor070-465 71 31
   
Peter JonssonValberedningen ordförande070-286 59 46
Margareta StrömbergValberedningen ledamot 
 Valberedningen ledamot