Apropå dans

sagt av kvinnor!

Det finns danskavaljerer som flyttar händerna betydligt oftare än fötterna.

Bästa sättet att hålla kvar en man är i sina armar.

Dansen är ett lodrätt utryck för ett vågrätt begär.

Takt är något som knappast märks om man har den men som genast faller i ögonen när man inte har den.

I dans förekommer förbjudna handgrepp i straffområdet oftare än i fotboll.