Riktlinjer 

Kursdeltagare och kursanmälanKursanmälan kan endast göras via telefon till klubbens kursansvariga. Vid kursanmälan ska namn och telefonnummer alltid uppges.Lägsta ålder för kursanmälan är 18 år.Vid paranmälan till kurs där den ena parten hoppar av före kursstarten, kan den andre parten inte garanteras plats på kursen.Kursavgiften ska vara betald före kursstart, senast det av klubben angivet datum.Vid betalning av kursavgift till klubbens postgirokonto 643 93 22 – 6 ska namn, personnummer och kurs alltid anges.Kursdeltagare som vill repetera en kurs kan endast i mån av plats erbjudas detta, då kursdeltagare från en lägre kurs har företräde. 
Träningsdans onsdagarMax antal personer som får vistas samtidigt i Kristiansborgshallen i vardera Aerobic hallen och Lilla hallen är 75 personer, enligt gällande brandskyddsföreskrifter.Träningsdansen på onsdagar:
kl. 19:00-21:00 i Aerobichallen
kl. 19:00-20.30 i Lilla Hallen
är i första hand till för Dansklubben Dreamteams nuvarande och tidigare kursdeltagare, danstränare och klubbmedlemmar som arbetar aktivt för klubben.När många medlemmar är danssugna och vill träningsdansa samma kväll, har nuvarande kursdeltagare och klubbens funktionärer företräde vid insläpp till träningsdansen mellan kl.19.00- 19.10. Övriga medlemmar är välkomna i mån av plats.Personer som besöker klubben för första gången ”för att gratis prova på” träningsdansen kan inte alltid räkna med att det finns plats, då insläpp av medlemmar går före.Träningsdansen i Lilla hallen riktar sig i första hand till klubbens nybörjare i foxtrot, bugg1 och bugg 2. I mån av plats och vid behov kan också övriga kursdeltagare erbjudas plats. Musik spelas i något lugnare tempo.Det är inte tillåtet att vila trötta ben genom att sätt sig utefter sidorna på dansgolvet i Aerobichallen. Behöver man vila kan man gå ut i korridoren eller sätta sig en stund i omklädningsrummet. Detta för att vi inte ska ta utrymme från dansen och för att inte riskera att någon snubblar och skadar sig.Klubben ansvarar inte för värdesaker som lämnas i omklädningsrummen eller för kvarglömda saker.Det är inte tillåtet att använda ”uteskor” som dansskor i danslokalerna.