Aerobichallen/Klinta

1.    Musiken ska gå i fyra fjärdedelstakt (4/4), även kallat fyrtakt.

2.    Spellistan ska ha två timmars speltid.

3.    Spellistan ska bestå av varannan tydlig fox- och bugglåt.

4.    Spellistan kan börja med en foxtrot eller bugg men avslutas gärna med en foxtrot.

5.    Spellistan ska bestå av taktad musik. Gratis program för att takta musik finns  att ladda ner. Prova dansa låten, gå stegen! Lyssna av hela låten! Det ska framgå av spellistan vilken takt låtarna har. Bpm = antalet taktslag per minut (engelska beats per minute). 

6.    Bugglåtar ska ligga mellan 120-160 Bpm. Inom detta område ska det vara en bra spridning av takten på låtarna.

7.    Max 2 bugglåtar får ligga över 150 Bpm. Dessa låtar bör placeras i mitten av listan, dock inte i följd. OBS! det är inget krav att listan måste innehålla 2 bugglåtar över 150 Bpm.

8.    Foxlåtar ska ligga mellan 60-130 Bpm. Max 2 foxlåtar får ligga under 80 Bpm.