Medlem

Klubbmedlem

Medlem kan den bli som ansökt om medlemskap och beviljats detta av styrelsen utsedda personer, samt erlägger fastställd medlemsavgift. Förnyat medlemskap ska betalas före januari månads utgång. Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar på internet, medlemmars personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet.