Medlemsavgift 

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet och är för närvarande 300 kronor per kalenderår. 

Betala medlemsavgiften senast 31 januari innevarande kalenderår för att få rösta på årsmötet (man kan bli medlem när som helst under året). 

Medlemsavgiften i klubben är 300 kronor och gäller per kalenderår.

Betalning av medlemssavgiften görs enl. instruktion i följande länk:

dans.se/ddteam/medlemsbetalning