Medlems- och kursavgift

Medlems- och kursavgiften betalas enl. instruktion efter ansökan. 

dans.se/ddteam/aktiviteter

Avbokning
Avbokning av kursanmälan kan göras på mail till: dansklubbendreamteam@gmail.com

Kursavgifter
Buggkurserna omfattar 8 x 1,5 tim (12 lektionstimmar) och kostar 400 kronor.
Foxkurserna omfattar 3 x 3 timmar (9 lektionstimmar) och kostar 400 kronor.

Träningsdans

Som medlem är du varmt välkommen på vår träningsdans på onsdagar:
kl. 19:00-21:00 i Aerobichallen
kl. 19:00-20:30 i Lilla Hallen 

Erlagd avgift

Erlagd medlems- och kursavgift återbetalas ej. Vid sjukdom och mot uppvisande av läkarintyg kan erlagd kursavgift överföras som betalning för kurs till nästa termin.