Årsmöte 

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till åsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska skallelse och förslag till föredragningslista publiceras på klubens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Årsmötet hålls i sal D102 i Carlforska Gymnasiet. Ingång mot skolgården, parkeringen mellan Carlforska och Kristiansborgshallen.

Anmäl dig gärna på deltagarlistan på anslagstavlan i danslokalen, vilket underlättar vår planering och våra inköp! Vi bjuder på kaffe, te, läsk och kaka. 
Varje år kan du komma till ett intressant årsmöte och njuta av en trevlig samvaro! 

Ditt deltagande är viktigt för klubben.

Valberedningen har förslag på kandidater till förtroendevalda, dessa personer har tillfrågats och meddelat sitt intresse före årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna