Hitta till oss

Det går bra att parkera inne på skolgården (infart Vallgatan), men se till att inte parkera så att Du hindrar utryckningsfordon eller andra bilars möjlighet att komma fram.