Träningsdans i Lilla hallen

Vad gäller på träningsdansen i Lilla hallen?

Träningsdansen på onsdagar kl.19-20.30 i Lilla hallen är till för Dansklubben Dreamteams nuvarande kursdeltagare, danstränare och klubbmedlemmar som arbetar aktivt för klubben.

I Lilla hallen spelas buggmusik i passande tempo för klubbens nybörjare och ingen behöver känna att man ”är i vägen” för duktigare dansare.

Max antal personer som får vistas samtidigt i i Lilla hallen är 75 personer, enligt gällande brandskyddsföreskrifter.

Träningsdansen i Lilla hallen riktar sig i första hand till klubbens nybörjare i bugg1 och bugg 2. I mån av plats och vid behov kan också övriga kursdeltagare erbjudas plats.

Kursdeltagare i bugg 3 och 4, kan i mån av plats träna på någon ny figur man lärt sig på kurserna. Men man bör då tänka på att man inte ”svävar ut” och börjar ”stildansa”, något som inte bör tillämpas i Lilla hallen.

Kursdeltagare i bugg 3 och 4 får naturligtvis vid behov, när det fattas förare eller följare, aktivt delta genom att bjuda upp och dansa med nybörjarna. Något som glädjer våra nybörjare som kanske inte vågar bjuda upp eller som inte har någon att träningsdansa med.

Nybörjare vill inte ha åskådare, personer som bara står och tittar på som publik. Det upplevs av många som väldigt jobbigt och störande.

På onsdagar bedrivs ingen kursverksamhet men om det finns danstränare i Lilla hallen, så får man naturligtvis be om hjälp om man glömt eller missat något från kursen.

Klubben ansvarar inte för värdesaker som lämnas i omklädningsrummen eller för kvarglömda saker.

Det är inte tillåtet att använda ”uteskor” som dansskor i danslokalen.

Det är inte tillåtet att placera väskor och andra saker utefter Lilla hallens långsidor eller framför dess nödutgångar.