Extra årsmöte Klinta 6 juni 2024

”/”

Kallelse

till extra årsmöte 240606 kl.18.00

Härmed kallas Dansklubben Dream Teams medlemmar till klubbens extra årsmöte torsdagen

6 juni kl.18.00 på Klinta IP.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ. Extra årsmötet ska endast behandla 10 inkomna motioner från medlemmar och 2 förslag från styrelsen, där medlems motion och förslag från styrelsen berör stadgeändring.

Extra årsmötes handlingar, inkomna motioner med styrelsens yttrande och förslag från styrelsen finns tillgängliga på torsdagar på Klinta IP under maj månad och på klubbens Hemsida från 240501 under Klubben/Extra årsmöte Klinta 240606.

På grund av att klubbens ordinarie årsmöte 240321, som tyvärr inte var stadgeenligt utlyst, tvingas vi att flytta fram punkten med behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner till ett extra årsmöte den 6 juni.

Förslag till dagordning bifogas med kallelsen. Ditt deltagande är mycket viktigt för klubben. Läs igenom motionerna och förslagen så du är påläst och vet vad de handlar om och var med och rösta.

Efter extra årsmötet erbjuds deltagarna dans till spellista.

Ditt deltagande är viktigt för klubben!

Välkomna!