Extra årsmöte 6/6 kl.18.00 Klinta träningsdanser

”/”

Kallelse till vårt Extra årsmöte hittar du under, Klubben/Extra årsmöte 6 juni 2024 kallelse.

Motioner med styrelsens yttrande, styrelsens förslag hittar du under, Klubben/Extra årsmöte 6 juni 2024.

”/”

Mer om våra träningsdanser på Klinta hittar du under Klinta/Träningsdanser Klinta 2024.