Rättelse av dag

I informationen gällande bugg-workshoppen, 21/1 står fel veckodag (lördag). Det ska vara söndag som är rätt dag vilket också står i anmälan på dans.se.