Medlemsavgift 2024

Dags att betala medlemsavgift för nästa år (2024).

Enligt beslut vid årsmötet 2023, är medlemsavgiften (2024) 200 kr.
I den ingår då inte längre träningsdansen på Carlforsska (onsdagar) resp. Klinta (torsdagar).
Istället betalas en separat avgift för träningsdans. För 2024 är den också 200 kr.

Det finns två anledningar till detta:
Friskvårdsbidrag kan normalt inte användas för att betala medlemsavgift.
För de medlemmar som endast önskar gå kurser, men inte delta i träningsdanserna, blir kostnaderna lägre.

Medlemsavgiften behöver vara betald till 31 januari 2024, för att man ska få delta i årsmötet (den 21 mars).

Använd följande länk för att komma till betalning av dessa avgifter.
https://dans.se/ddteam/shop/?reset

Vill man redan nu (innan 240101) betala medlemsavgift + avgift för träningsdans så använd knappvalet för träningsdans och betala båda avgifterna där.
De som väljer att endast lösa medlemsavgift kan göra det tidigast fr o m 240102.

Vi vill samtidigt meddela att vårterminens buggkurser är öppna för anmälan.