Dansa i Klubben

För att få dansa i våran klubb så behöver medlemsavgiften vara betald.

Och innan kurserna börjar så ska kursavgiften vara betald.

M.v.h Styrelsen