Målsättning

Klubben målsättning är att lära vuxna dans bugg och foxtrot och ha roligt tillsammans. Sprida den glädje och fina gemenskap som finns i dansen, oberoende av hur länge man dansat. Visa att dansen är en mycket trevlig och rolig motionsform, som gör gott för både kropp och själ. Vi vill i klubben värna om sällskaps- dansen som vårt kulturarv. Klubbens slogan är , ”Ge livet en chans – börja med dans.

Målsättningen med kursverksamheten som är klubbens ”ryggrad” och stor inkomstkälla är att kunna erbjuda våra kursdeltagare roliga, intressanta och lärorika kurser. Att vara den dansklubb i Västerås som lockar flest vuxna till våra bugg- och foxtrott kurser, genom att kunna erbjuda en ”bra och trevlig produkt med hög kvalitè till ett bra pris”.

Målsättningen med tränargruppen, som är klubbens/föreningens ”spelande lag”, är att den tillsammans ska ansvara för och hålla klubbens buggkurser.  Tränargruppen är indelad i fyra ”åttor” eller team som håller var sin kurs per termin. Både huvud- och hjälptränare är med och dansar och lär ut. Detta för att kursen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt och minska väntetiden för kursdeltagarna för att få hjälp.

Målsättningen med klubbens tränarträning är att under sakkunnig ledning och genom teoretisk och praktisk utbildning både bli bättre dansare och på att lära ut dans till våra kursdeltagare. På tränarträningen har föreningens ”spelande lag” d v s klubbens alla danstränare möjlighet att ventilera och diskutera olika frågor gällande vår kursverksamhet. Utbyta idéer, framföra förslag, synpunkter och ta del av varandras erfarenheter genom en öppen och kamratlig diskussion.

Målsättningen med klubbens träningsdans är att ge klubbens nuvarande  och tidigare kursdeltagare, danstränare och övriga medlemmar en bra och fin möjlighet till att träna på det vi lär ut på våra kurser. Träningsdansen är också ett forum för medlemmarna att under trevliga sociala former träffas och umgås med dansen i centrum.